Home » Kweek » Eerdere nestjes » Chico & Snowy

nest 1

Januari 2014

Wildkleur pop, Witmasker opaline & Witmasker opaline pop (Olli)

nest 2

Oktober 2014
Wildkleur man, Witmasker lutino pop, Opaline pop

nest 3

April 2015
Opaline, Opaline (pop, meeste geel), Witmasker opaline man

nest 4

December 2015
Wildkleur man, Lutino pop, Opaline

nest 5

Mei 2016
Opaline, Witmasker opaline man, Lutino pop

nest 6

Februari 2017
Witmasker opaline, wildkleur man, witmasker lutino pop, opaline man

nest 7

Oktober 2017
Witmasker man, opaline, witmasker man, opaline